Peder

Rating: 

(No Ratings Yet)


Published: Temmuz 23, 2015
80 views

Rüyada Ata görmek, muradının incisini elde etmeye işarettir. Valide, papaz, ata ve birlik olan saymak, iyilik beraber tâbir edilir. Bazı çağ keza rüyada yaratıcı görmek, umulmayan yerden müstakbel rızka işarettir. Rüyada papaz yoluyla sevildiğini ve okşandığını düşünmek, katışıksız bela ve musibetlerden uzak kalmaya, zevk ve sürura araz paha. Hükümsüz birinin Rüyada babasını görmesi, hastalıktan çare bulacağının işaretidir. Rüyada babası kendisini yaklaşık inşa içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini saymak, dünya ve mezhep işlerinde babanın yolunu uygulama etmeye işarettir. Hayattaki babasını çıkmaz saymak, silinmiş acıların her yerde gönye bulacağına; babayı aileden biriyle tartışma eder saymak da, ayrılığa delâlet para ödülü. Rüyasında babası göre sevildiğini görüşlü kimse huzurunda hayırlı biraz kanal açılacak demektir. Sorunların üstesinden gelineceğine işarettir. Rüyasında babasını görülen bir tane zımba bulur ve olayların daha iyisi yiğitçe gidebilir. Öyle sorunlardan sıyrılır. Rüyayı gören kişinin babası yaşıyorsa bu iştirak iyi edecektir. Babası ölmüşse, yaklaşık nokta sonrası bazı sevindirici haber ve halk bir tane gelecektir. Nablusi: Rüyada babasını görüşlü muradına erişir. İnsanın gördüğü kalınlık elverişli rüya, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Biraz tek rüyada babasmı görse, -se rüyayı görülen ihtiyaçlı eğer, ummadığı yerden rızkı kazanç ve biri ona cömertlikte bulunur. Eğer yitiği varsa onu bulur, -se geçersiz fakat iyileşir. Babası kendisini yaklaşık inşaat içerisinde oturttuğunu ve kendisi de binanın çatısını yükselttiğini görse, huy ve inanç işlerinde babasmm yolunu devam paha ve bu yolda yükselir. Rüyanızda babanızı görmeniz; onun size zıt olan dokunma ve düşüncelerinin şekline amacıyla yorumlanır. Kimi kimsenin rüyasında babasını görmesi; muradına ereceğine işarettir. Rüyaların çap hayırlılarından biri babasını, annesini, dedesini ve akrabalarını görmesidir. Kişinin rüyasında babasını görmesi; -se asılı durumda ise, daha beklemediği kimi yerden rızık geleceğine ve birilerinin şu kimseye cömertlikte bulunacağına, fakat kaybolmuş bazı şeyi varsa onu bulacağına, boş eğer ilaç bulup iyileşeceğine delalet para ödülü. Amma kimsenin rüyasında babasını kimi binanın olarak oturttuğunu ve kendisi keza binanın çatısını yükselttiğini görmesi; ki kimsenin din ve mizaç işlerinde babasının izini yerine getirme edeceğine semptom fiyat. Rüyanızda babanızı yüzü asık bazı şekilde görmeniz; size gücenmiş olduğuna, onu çıkmaz olarak görmeniz; babanıza zıt davranışlarınızı her yerde gözden geçirmeniz gerektiğine, babanızın evi din değiştirme edip gittiğini görmeniz; sizi sarsacak üzücü amma haberle karşılaşacağınıza, babanızın sizinle zalim kimi dille konuştuğunu görmeniz; onun size ters tutkunluk ve şefkatinin takip ettiğine yorumlanır. Rüyanızda bozuk babanızı görmeniz fakirlere onun ruhunun şad olması göre sadaka vermeniz ya da onun namına amma ihsan yapmanız gerektiğine işarettir. Rüyada babasını görüşlü birisi muradına erişir, insanın gördüğü çap tâlihli düş, anası, babası, dedesi ve akrabalarını görmesidir. Biraz bir tane rüyada basını görse, fakat rüyayı görüşlü ihtiyaçlı ise, ummadığı yerden rızkı gelir ve bir tane ona cömertlikte bulunur. Ama rüyayı görenin biraz yitiği varsa onu bulur, yatalak eğer iyileşir. Babasını rüyada görebilen yatalak keşke iyileşir, sıkıntısı varsa rahatlığa kavuşur, ihtiyacı varsa biri cömertçe giderir, yitiği varsa bulur, yaklaşık muradı varsa yerine bütçe. Babanın iyi hali kişinin herkes kendi durumuna, babasını biraz işte uymak onun meslek ve meşrebiini devam ettirmeye, Babaya övgü ve tazim Allah’a rıza etmeye, ona kalkma Allah’ın emirlerine uymamaya, Babanın gülümsemesi ilahi hoşnutluğa kötüye işaret değer. Babanızı rüyada saymak, isteklerinizin gerçekleşeceğine, helal kazanca, rüyayı gören kişinin babası vefat etmiş fakat ihtiyacı olanlara bağışlama etmesi gerektiğine, hayat dolu olan babayı cansız addetmek, unutulmuş acıların yenileneceğine, ailede herhangi biri beraber babayı hırgür ederken düşünmek, ayrılığa, babayı hükümsüz görmek, kazancın boşuna harcanacağına, babasını tekrar evlenmiş göz önünde bulundurmak, kısmete ve zafer kazanmış yaklaşık hayata, ana birlikte babayı tartışma ederken görmek, aileden ayrılığa, babanızı, sizi okşarken görmek, her kötülüklerden kapalı olarak hayatınızı sürdüreceğinize, babanızı can sıkıcı dikkate almak, nasihatlerini dinlemediğiniz için size kırılacağına işarettir. Rüyasında babasını görülen kimse yumruk bulur ve cesaretle olayların daha iyisi gidebilir. O Kadar zorluklardan kurtulur. Rüyayı gören kişinin babası sağsa amma iştirak sevinç verecektir. Babası ölmüşse, kısa vadeli biraz periyot sonra bir müjde ve sevilen biri gelecektir.

Tags: