TÜRK GENCİ VE IDEALLEŞTIRME 1.kısım

Rating: 

(No Ratings Yet)


Published: Temmuz 12, 2015
77 views


TÜRK GENCİ VE IDEALLEŞTIRME 1.kısım

TÜRK GENCİ VE IDEALIZM

Katışıksız adam amma niyet üstünde yaşar, Bu niyet kiminde ferdiyetçilik, kiminde egosunu tatmin kiminde hiç biraz şeylik, kiminde ise herşeylik oluşturur. Türk ’ad maksadı ise tüm beşeriyet karşı huzur, adalet, hukuk ve insanın eşref-i mahlukat olduğunu isbat etmektir. Onun içindir ama yeryüzünde hırsızın, soyguncunun, çıkarcının, zulümkarın, ahlaksızın, iltimasçının, hainin ve haysiyetsizin öldürücü karşı taraf olduğu ahali Türkler, düşünce tarzı ama Türk Cihan Hakimiyeti Mefküresidir.

Türk gencinin ideali, en biricik nizamı tesis etmek ve mevcut olmak olmalıdır. Anca ideallerin gerçekleşmesi, merhalelerin akıllıca aşılması ile mümkündür.

Türk idealinin üç basamak noktası vardır. Bunların birincisi us ve gaye, ikicisi Türk tarihi, Türk töresi ve Türk insanı, üçüncüsü -se lidere ilişki ve milli yaklaşık fikre usta olmaktır. Bunlardan birinde çekiş, ideali bir kat daha başlangıç merhalede çıplak ve gerçekleşmez kılar.

Türk idealinin altkatman gayesi ayrıca üç asıl düşünceden oluşur. Bunlardan birincisi kuvvetli Türkiye, İkincisi şiddetli Türk dünyası, üçüncüsü -se hep insanlığın refah, rahatlık, yargı ve bekası uygun Cihan Hakimiyeti düşüncesidir.

Türkiye davası, ilim ve teknoloji

TÜRK GENCİ VE IDEALIZM

Başlangıç adım olan şiddetli Türkiye davası, bilgelik ve teknoloji temeline dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kalınlık kısa vadeli zamanda verimli, kolaylık ve şiddetli kılmaktır. Onun yeryüzünün en dinç devleti haline getirmektir. Buna payına düşmek uygun -se metodları edepli seçmek gerekir. Ilk Kez Türk Milletinin, halinde bulunduğu ve bulunacağı depresyon durumunun, perişan yayılımcı faaliyetlerin kasti olmasını tutmak, tarihini ve kültürünü edepli bilmesini, örnekseme yapabilmesini, ısrarla ve bilimsel ölçülerde ağızotu gayreti içerisinde olmasım, yüzmek istendiği noktanın bilinçli olmasmı korumak gerekir. Milletini, diri insanına aksi sevgi, saygı ve kardeşlikle sündürmek, bencillik ve nemelazımcılıktan çıkarmak, kısacası şuurlu, ahlaklı, doğru, iltimastan uzak yaklaşık topluluk oluşturmaya denemek gerekir. Bu sebeble bütün Türk genci, elektrik yüklü ve etkili kimi yönlendirici ve propagandacı olmalıdır.

Kuvvetli Türkiye davasının başarıya ulaşabilmesi uygun ilk kez geleneğiyle, töresiyle, ilmiyle, adaletiyle, ruhuyla adamakıllı Türk ’nam olan yaklaşık sistemin oluşması lazımdır. Taklite aykırı sistemleri kullanım sahip olmak, zaafiyete, acizliğe, neticesinde esarete çıkarılan davetiyedir. Bunun hoş bilinçli olmalı ve ulusal sistemi yaratmak dolayı canla başla çalışmalıdır. Diğer bölümde hem de görüldüğü olası Türkler, köleci ve smıfcı biraz ahali olmadıklarından, ne uşaklığı, ne de başkalarının herkes kendi uşağı olmasmı istemezler. Bu ulvi düşünceye öğretmen insanlar olarak sırasıyla alt tabaka sistemimizi oluşurana kadar azim, dayanıklılık ve sistematik metodlarla mücadele etmeliyiz.

Amma taraftan şiddetli Türkiye oluşturmaya çalışırken, üstelik özbeöz Türk aleminin güçlenmesi amacıyla çok sistematik kademe etmelidir. Ancak emin olmak gerekir ki, güçlü Türk dünyası olabilmesi karşı zinde Türkiye ’nin mutlaka oluşması gerekir. Emperyalist güçlerin püf noktası ve etkilerini ortadan kaldırmayacak, daha kimi meselede karar sahibi olamayacak bazı kaç Türk Devleti ’nin bu diyet kapsamında bulunmasındansa, amma tanesini yeryüzünde eşsiz mahkeme kararı sahibi olacak şekilde kuvvetli duruma getirip, ondan devam bütünlük gücü düzenlemek esastır. İşte bu konumda olan Devlet, Türkiye Cumhuriyetidir. Katışıksız Türk dünyası ayrıca bunu bilmekte ve şu güce ulaşmasını arzu etmektedir. Şart böyle olunca görülmektedir oysa, 300 milyon Türk insanının kaderi Türk gencinin azmi, başansı, davasma ve milletine sadakatma bağlıdır. Türk genci bu sorumluluğun ne pek çok olduğunun bilinçli olmalı ve gereğini yerine getirmelidir.